A Magánszférával és a Cookie-kkal kapcsolatos Tájékoztatás

3.1 Verzió

HOGYAN HASZNÁLJUK FEL SZEMÉLYES INFORMÁCIÓIT?

A Franklin Templeton-nál („Mi”) tiszteljük az Ön magánszféráját, és nagyra értékeljük, hogy megbízik bennünk, amikor személyes információkat oszt meg velünk.)

Ennek megfelelően szeretnénk tudatni Önnel, hogy hogyan kezeljük azokat a személyes információkat, melyeket Öntől kapunk, vagy harmadik fél oszt meg velünk. E Közlemény célja, hogy elmagyarázzuk Önnek, mint adatalanynak, hogy milyen fajta személyes információkat gyűjtünk Önről, és adatkezelőként hogyan dolgozzuk fel ezeket. Az adatvédelmi jogszabályok 2018. május 25-én megváltoztak, és az EU GDPR (Általános Adatvédelmi Szabályozás) ekkor lépett életbe. A Közlemény az Ön jogait határozza meg az EU szabályozással összefüggésben.

Ezt a tájékoztatást időről időre megváltoztathatjuk, és az új változatot honlapunkon tesszük közzé. Azt javasoljuk, hogy rendszeresen látogasson el erre az oldalra, hogy mindig tisztában legyen a személyes információkat érintő gyakorlatunkkal. Adatvédelmi elkötelezettségünk Ön felé:

 • Az Önről szóló információt biztonságosan és elzárva tartjuk
 • Biztosítjuk jogai gyakorlását
 • Alkalmazottainkat megfelelően felkészítjük személyes adatai kezelésére

Kiterjesztés mindre | Bezárás mindre

 • Ez a közlemény azt a gyakorlatunkat írja le, amikor a következőket használjuk:

  1. Azon magánszemélyek adatai, akik az Európai Gazdasági Térségben (EEA) laknak, vagy olyan magánszemélyek, akik az EEA-n kívül élnek, de csoportunk cégei szolgáltatnak nekik, beleértve ezekbe, de nem kizárólag azokat a magánszemélyeket, akik a megfelelő Franklin Templeton alapokba fektettek be (ezekből mindkettő szerepel e Közlemény 1. függelékében), vagy számlatulajdonosok;
  2. A külső igazgatóink személyi információi, akik vagy az EEA-ban élnek, vagy a Franklin Templeton által az EEA-ban értékesített alapoknál dolgoznak;
  3. Ügyfelek, beszállítók és cégek személyi információi, melyek csoportunknak az EEA-ban működő cégei ügyfeleire vonatkoznak; és
  4. Azoknak az EEA-ban élő személyeknek a személyi adatai (1), akik felkereshetik honlapjainkat, melyeket az EEA-ne belüli keresésekre szántunk (“honlapunk“), ahogyan az az országmenünkben és a honlapon is megtalálható, vagy (2) akik szociális média oldalainkat meglátogathatják.
 • Az adatvédelmi törvények kimondják, hogy használhatjuk személyes információit (beleértve ebbe az ilyen információk harmadik féllel való megosztását is), ha erre megfelelő indokunk van.

  Ennek megfelelően, a következő indokok közül legalább egynek fenn kell állnia:

  • Önnel való szerződés teljesítése;
  • Amikor ez jogi kötelezettségünk;
  • Amikor ez jogos érdekünk*;
  • Amikor Ön beleegyezik.

  (*) Jogos érdekünk, amikor üzleti vagy kereskedelmi indokunk van az információ használatára. Azonban ennek nem szabad tisztességtelenül szembe mennie azzal, hogy Önnek mi a helyes és a legjobb (kérésére részletesebb tájékoztatást adunk).

  Általánosságban a következő fajta személyes információkat gyűjthetjük Önről úgy, hogy ezeket vagy Öntől, vagy egy harmadik féltől kapjuk:

  • Személyi adatok, pl. név, nem, életkor/születési idő, születési hely, elérhetőségi adatok beleértve ebbe a lakcímet (magán és céges), telefonszám (magán és céges), e-mail (magán és céges);
  • Foglalkozás, munkakör megnevezése és pozíció;
  • Aláírás;
  • Állampolgárság vagy civil státusz;
  • Fénykép;
  • Útlevéladatok, vagy egyéb személyazonosítási szám;
  • Adóazonosító, pl. TAJ-szám;
  • Személyes bankszámla és pénzügyi információ, pl. bankszámla-azonosító és szám, jövedelem és (szakmai befektetőknek) pénzügyi engedély;
  • Információ a bankszámlatulajdonos vagy a befektető tranzakcióiról;
  • Bankszámlája története nálunk;
  • Pénzügyi részletek, pl. kifizetett díjak, és bankszámlaadatok;
  • Pénzügyi engedély, kereskedelmi szám és kereskedő neve;
  • “Politikában aktív személy” státusza, bűnügyi nyilvántartás, és a befektetési vagyon potenciális forrása;
  • Kereskedelmi szám és kereskedő neve;
  • Kommunikáció, beleértve ebbe az e-maileket, telefonhívásokat és leveleket;
  • Egyes irodáinkban CCTV felvételeket gyűjthetünk a Franklin Templeton jogos érdekekei védelmében a helyi törvényekkel összhangban.

  Az Ön adatalanyi profiljától függően a személyes információk feldolgozásának okai különfélék lehetnek. Az egyes adatalanyi profilok további információit a 8. szekcióban találja.

  A használókról személyes információkat gyűjtünk honlapunkon keresztül, illetve a Franklin Templeton honlapjain és közösségi média oldalain, pl. a Twitteren és a LinkedIn-en keresztül. Több információval kapcsolatban kérjük olvassa el a 9. szekciót.

 • A magánszemélyeknek a következő jogaik vannak, bizonyos körülmények esetén, személyes információikkal kapcsolatban:

  • Személyes adatokhoz való hozzáférés joga
  • Személyes adatok javításának joga
  • Személyes adatok használatának korlátozási joga
  • Személyes adatok töröltetésének joga
  • Személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozás joga
  • Adatok hordozhatóságának joga (bizonyos különleges körülmények esetén)
  • A felügyelő hatósághoz panasz benyújtásának joga.

   

  Ha Ön magánszemélyként gyakorolni kívánja ezeket a jogokat, akkor letöltheti az Egyéni Jogok Kérőlapját, mely megtalálható a www.franklintempletonglobal.com/content-international/pdf/franklintempletonglobal/rights-request-forms/egyeni-jogok-kerolapja.pdf honlapon, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot a Közlemény 1. függelékében jelzett címen.

  Minden jog, és azok gyakorlási módjának összefoglalója alul megtalálható.

  Ha egy ilyen jog gyakorlására vonatkozó kérés érkezik hozzánk, a kérésre tett lépésekről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni fogjuk Önt, és a kérés beérkezésétől számított egy hónapon belül minden esetben válaszolunk. Ez bizonyos körülmények esetén újabb két hónappal meghosszabbítható, ha például a kérés összetett, vagy több kérés érkezik egyszerre.

  Az információszolgáltatás ingyenes, kivéve ha a kérések kimondottan megalapozatlanok, vagy túlzók, különösen ha ismétlődő jellegűek. Ilyen esetekben felszámíthatunk ésszerű díjat ezért, vagy a kérés teljesítését megtagadhatjuk. A díjakról még kérése teljesítését megelőzően tájékoztatjuk Önt.

  A kérések teljesítése előtt további információt kérhetünk Öntől személyazonossága megállapítása érdekében. Ha a választ nem tartjuk kielégítőnek, fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy kérését visszautasítsuk.

  Ha kérését nem teljesítjük, haladéktalanul, de legkésőbb a kérés beérkeztét követő egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk Önt, és ehhez indoklást is fűzünk.

  Személyes adatokhoz való hozzáférés joga

  A magánszemélyeknek joguk van a következők megerősítésére nálunk:

  • Feldolgozhatjuk-e a róluk szóló személyes információkat
  • Bizonyos részletezett információ a feldolgozásról

   

  A magánszemélyeknek ahhoz is joga van, hogy hozzáférjenek a személyes információhoz, és hogy abból egy példányt kapjanak.

  Jog a személyes adatok feldolgozásának korlátozásához

  A magánszemélyeknek joguk van ahhoz, hogy személyes információik feldolgozásának korlátozását kérjék, ha a következők közül az egyik fennáll:

  • Egy magánszemély a személyes információ pontosságát vitatja. A korlátozás addig érvényes, amíg lépéseket teszünk azért, hogy megbizonyosodjunk a személyes információ pontosságáról;
  • A feldolgozás törvénytelen, de a magánszemély nem a személyes információ törlését, hanem annak korlátozását kéri;
  • Már nem kérjük a személyes információt a feldolgozás érdekében, de a magánszemély egy jogi kereset miatt még mindig igényli azt;
  • Egy magánszemély élt a feldolgozás elleni tiltakozás jogával. A korlátozás addig lesz érvényben, amíg intézkedést hozunk annak ellenőrzésére, hogy van-e szükséges és jogszerű okunk a feldolgozás folytatására.

   

  Személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozás joga

  Ha személyes adatokat arra használnak, hogy célzott marketinggel érjenek el valakit, az érintettnek joga van ezt bármikor visszautasítani.

  A magánszemélynek joga van személyes adatai feldolgozása ellen tiltakozni, amennyiben a feldolgozás jogalapja jogos érdekünk. Addig fogjuk a feldolgozást felfüggeszteni, amíg képesek nem vagyunk igazolni, hogy olyan kényszerítő és jogos indokunk van a folytatásra, mely felülírja a magánszemély érdekeit, jogát és szabadságát, vagy pedig azért kell folytatnunk a feldolgozást, mert a jogi kereset megalapozása, foganatosítása vagy védelme miatt van erre szükség.

  Személyes adatok javításának joga

  Ha egy magánszemély úgy gondolja, hogy a róla nálunk nyilvántartott információ nem pontos, akkor kérheti ennek módosítását. Azt is lehet kérni, hogy a nem teljes személyes információt egészítsék ki, beleértve ebbe az írásbeli megerősítést is.

  Személyes adatok törléséhez való jog (“az elfelejtés kérésének joga”)

  A magánszemély azt is kérheti bizonyos körülmények között, hogy személyes adatait töröljék, beleértve ebbe a következőt (ez nem teljes lista):

  • A személyes adatok már nem szükségesek arra a célra, melyre eredetileg gyűjtötték, vagy egyéb módon feldolgozták azokat;
  • A feldolgozás olyan beleegyezésen alapult, melyet azóta visszavontak, és a feldolgozásra nincs más jogi alap;
  • A magánszemély élt a feldolgozás ellenzéséhez fűződő jogával, és nincs más, ezt felülíró jogszerű ok a folytatásra.

   

  Vannak bizonyos kivételek, amikor visszautasíthatjuk a törlés kérését. Például amikor a személyes adatokra szükség van a jogi kötelezettségeinknek való megfelelésre, vagy jogi kereset megalapozása, foganatosítása vagy védelme miatt van erre szükség.

  Ha egy magánszemély személyes adatai törlését kéri, ez azt jelenti, hogy potenciálisan azok az adatai is törlődnek, melyeket javára tartottak nyilván, mint pl. hogy szerepel-e e-mailek felfüggesztési listáján. Az ilyen magánszemélynek személyes adatokat kell nekünk megadnia, ha a jövőben is szeretnék ezt fenntartani.

  Adatok hordozhatóságának joga

  Ha beleegyezés képezi a jogalapot, vagy az adatfeldolgozás szükséges egy olyan szerződés teljesítéséhez, melyben az egyik szerződő fél magánszemély, és ezt a személyes adatot automatikus eszközökkel (pl. elektronikusan) dolgozták fel, akkor a magánszemélynek joga van minden személyes adatot strukturált, általánosan ismert és gépileg olvasható formátumban megkapni, és ezt egy másik ellenőrző félnek közvetlenül eljuttatni, ahol ez technikailag megoldható.

  Felügyelő Hatóság

  A magánszemélynek joga van egy felügyelő hatóságnál panaszt tenni, különösen az Európai Uniónak abban a tagállamában, ahol életvitelszerűen lakik, dolgozik, vagy ahol az adatvédelmi törvények feltételezett megsértése megtörtént.

 • Amennyiben Ön olyan számlatulajdonosunk és/vagy befektetőnk, üzleti kapcsolatunk, előfizetőnk, vagy potenciális ügyfelünk, akit ez a Közlemény érint, termékeink és szolgáltatásaink részleteiről folyamatosan tájékoztatjuk Önt e-mailben, azt az információt használva, melyet Ön adott meg számunkra. Amennyiben a szabályozás és/vagy törvény ezt így írja elő, megfelelő hozzájárulását fogjuk kérni ahhoz, hogy kapcsolattartási adatait, beleértve ebbe e-mail címét is, használhassuk. Marketingkommunikációs választását bármikor megváltoztathatja, ha megkeres bennünket.

  Ezen túlmenően biztosítjuk, hogy azok a harmadik felek, melyek termékeink és szolgáltatásaink marketingjében segítségünkre vannak, vagy amelyekkel közös marketing megállapodásunk van érvényben, szerződéses kötelezettséget vállalnak arra, hogy az Ön személyes adatait megóvják, és azokat csak azoknak a szolgáltatásoknak teljesítésére használják fel, melyeket tőlük megrendeltünk.

 • Adódhatnak olyan esetek, amikor a egy releváns Franklin Templeton group cég, mely e Közlemény 1. függeléke alapján az adatok ellenőrzésével megbízott cég, a Franklin Templeton group egy másik cégével együtt gyakorolja a közös ellenőrzést. Ha a másik Franklin Templeton group cég az EEA-n kívül van bejegyezve, akkor az ilyen adatkezelési jogok gyakorlása nyomán az ilyen megkeresésekben illetékes adatellenőr az e Közlemény 1. függeléke alapján relevánssá váló cég lesz. Minden ilyen esetben az adatalanyi jogokkal kapcsolatos bármely panaszt vagy kérést az adatvédelmi megbízottnak kell címezni (lásd e Közlemény 1. függeléke), az pedig gondoskodik arról, hogy a felelős közös adatellenőr megfelelően kezelje a panaszt vagy a kérést.

  E Közleményt követően az Ön személyes adatait olyan szerverekre vagy adatbázisokba is átadhatjuk vagy tárolhatjuk, melyek az Európai Gazdasági Térségen (EEA) kívül találhatók.

  A következő országok tartoznak azokhoz az EEA-n kívüli államokhoz, melyeknek adatokat adhatunk át: Ausztrália, Bahamák, Bermuda, Brazília, Brit Virgin-szigetek, Kanada, Chile, Kína, Kolumbia, Kajmán Szigetek, Hong Kong, India, Japán, Dél-Korea, Malajzia, Mauritius, Mexikó, Szingapúr, Dél-Afrika, Svájc, Törökország, Egyesült Arab Emírségek, USA és Uruguay.

  Ezek az országok esetleg az Ön országával nem megegyező szintű jogszabályi adatvédelmet írnak elő. Ha adatait ki kell adjuk az EEA területéről, akkor mindent elkövetünk azért, hogy személyes adatait megvédjük, amikor azok az EEA-ból kikerülnek, különösen ideértve az Európai Bizottság által elfogadott Általános Adatvédelmi Szabályzat (GDPR) 46. cikke szerinti modellklauzula használatát személyes adati védelme céljából. Ha további információkra van szüksége erről a védelemről, keresse fel adatvédelmi megbízottját.

  Amellett, hogy az információt megoszthatjuk a csoport más cégeivel és harmadik felekkel, személyes adatait egy jövőbeni vagy jelenlegi vevőnek, vagy átadási partnernek is átadhatjuk, amennyiben egy Franklin Templeton cég, vagy annak eszközei összeolvadnak, azokat eladják, vagy eladását vagy átadását tervezik.

 • E Közlemény szerinti személyes adatait addig tartjuk meg, ameddig azokra szükség van annak a célnak az elérésre, amire az adatokat gyűjtöttük. Ez függ attól a jogalaptól is, amely alapján az adatokat megkaptuk, és/vagy hogy van-e további jogi/szabályozói kötelezettségünk arra, hogy a személyes információt megtartsuk. Általánosságban ez azt jelenti, hogy a személyes adatokat a fennálló kapcsolat idejére tartjuk meg, és:

  • az adó-, társasági és pénzügyi szolgáltatási törvények és szabályok által előírt időszakra; és
  • addig, amíg magánszemélyek panasszal élhetnek ellenünk, és nekünk képesnek kell lennünk jogi kereset esetén magunk megvédésére. Ez általában a kapcsolatunk hosszát, plusz bármely vonatkozó törvényi korlátozó időszak hosszát jelenti.

   

  Ez országról országra változhat, azonban az esetek többségében ez a kapcsolatunk időtartamát, és annak véget érte után még 10 évet jelent.

  Ha az Egyesült Királyságban bejegyzett alapba fektetett be, személyes adatait a kapcsolatunk megszűnése után 6 évig tartjuk meg. Ha Írországban bejegyzett alapba fektetett be, személyes adatait a kapcsolatunk megszűnése után 7 évig tartjuk meg.

  Bizonyos körülmények esetén az adatok megtartására hosszabb ideig is szükség lehet, például ha folyamatos levelezésben állunk, vagy per vagy vizsgálat van folyamatban.

  Internetes jelszavakat 60 napig tárolunk a vizsgálatok megkönnyítésére, és honlapunk feltörési kísérleteinek jelentésére.

 • Ésszerű műszaki és szervezési intézkedéseket tettünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk, hogy személyes adatai véletlenül, vagy engedély nélküli behatolás miatt felhasználásra kerüljenek, megváltozzanak, vagy nyilvánosakká váljanak. Alkalmazottaink kötelesek a befektetőink nem publikus, személyes adatainak bizalmasságára vonatkozó meghatározott előírásokat betartani. Ezen túlmenően fizikai, elektronikus és előírásbeli akadályokkal is törekszünk az általunk feldolgozott személyes információk védelmére. Ide értendő, hogy befektetői információkat tartalmazó rendszereinket folyamatosan felülvizsgáljuk, és azokon szükség esetén változtatunk.

  Azonban ami az információátadást illeti az interneten, az internet nyílt rendszer, ezért nem tudjuk biztosítani és nem is garantáljuk, hogy az Ön által leadott, vagy honlapunkon megadott információ, mely birtokunkba került, tökéletes biztonságban van, bár ahol megfelelő, ott honlapunk a biztonságos fájltranszfer protokollt használja.

 • Számlatulajdonos és befektetésijegy-tulajdonos személyes adatai

  Milyen személyes adatokat gyűjtünk a számlatulajdonosokról és a befektetőkről a Franklin Templeton Alapoknál.

  A számlatulajdonosokba és a befektetőkbe beletartoznak a befektetésijegy-tulajdonosok és az általunk működtetett és kezelt Alapok részvényesei. Ezekhez az Alapokhoz transzferügynökséget, regisztrációt, vagy egyéb szolgáltatásokat biztosítunk, vagy terjesztjük ezeket.

  Több számlával kapcsolatban gyűjtünk személyes adatokat, és ez nem korlátozódik a következő Alapok számlatulajdonosaira és befektetőire, közvetlenül a számlatulajdonosoktól és befektetőktől, illetékes szakmai tanácsadójukon keresztül, közvetítő vagy bank, vagy más cég, vagy az „Ismerd meg az Ügyfeled Információ”-ban harmadik cégtől a Politikában Aktív Személyekről, szankciók vagy egyéb ügyek szabályozásokra vagy kockázatelemzésünkre vonatkozó megfelelőségünkhöz.

  Információt jelentkezési lapokon, vagy kérdőíveken, Ön által írásban vagy elektronikusan kitöltött módon is gyűjthetünk.

  A személyes adatokba beletartozik a következő (a felsorolás nem teljes):

  • azonosítási adatok, és olyan adatok, melyeket a számlatulajdonosokkal és a befektetőkkel való kommunikációra használunk, mint pl. név, pozíció, jelenlegi és korábbi címek (magán és céges), telefonszám (magán és céges), e-mail cím, életkor/születési idő, születési hely, állampolgárság, nem, családi állapot és fénykép;
  • olyan azonosítási számok, melyeket a számlatulajdnosoktól és a befektetőktől, vagy harmadik felektől kapunk, mint pl. adó-, útlevél-, személyi igazolvány, vagy egyéb azonosítószámok;
  • személyes bankszámla és pénzügyi információ, pl. bankszámla-azonosító és szám, jövedelem és (szakmai befektetőknek) pénzügyi engedély;
  • a számlatulajdonos vagy a befektető tranzakcióiról (honlapon keresztül kért, vagy másképp) szóló adatok és számlatörténete nálunk, vagy más, a Franklin Templeton Investments-hez tartozó cégeknél, beleértve ebbe befektetésválogatást, a számlaegyenleget, a részvénytulajdont, vagy befektetésijegy-tulajdonost, megváltási díjakat, és tranzakciós utasításokat is;
  • a számlatulajdonos vagy a befektető velünk folytatott kommunikációját vagy kéréseit a befektetéseiről;
  • telefonbeszélgetések hangfelvételét;
  • „Ismerd meg Ügyfeled” céljából gyűjtött információk. Ebbe beletartozhat olyan információ is, melyet azért dolgozunk fel, hogy egy számlatulajdonos, vagy egy befektető „Politikailag Aktív Személy” státuszát meghatározzuk, ha erre megkapjuk beleegyezését, vagy ha más felhatalmazásunk van ilyen információ használatára az érvényben lévő törvény alapján. Ebben beletartozhat a bűnügyi nyilvántartás információja is, ha van felhatalmazásunk ilyen információ használatára az érvényben lévő törvény alapján. Bizonyos körülmények esetén a vagyon eredetéről is kérünk információt, ha nálunk akar befektetni;
  • ha online hozzáférést biztosítunk a számlához (a számlatulajdonos, a befektető, vagy pénzügyi tanácsadójuk kérésére), log-in nevet és hasonló engedélyeket adunk, és az ilyen fajta hozzáférés használatáról gyűjtünk információt, és
  • egyéb általános információt gyűjtünk, melyet a számlabirtokosról, vagy a befektetőről megtudunk, pl. demográfiai adatok.

   

  Hogyan használjuk a számlatulajdonos és befektetésijegy-tulajdonos személyes adatait?

  A számlatulajdonosokról és a befektetőkről gyűjtött személyes adatokat a következő célokra használjuk:

  • személyazonosság ellenőrzése, tranzakcióellenőrzés pénzmosás megakadályozására, (ahogyan azt a az Európai Unió 2017. június 26-án hatályba lépett 4. pénzmosás elleni Direktívája megszabja), csalás, terroristaszervezetek finanszírozása és korrupció elleni küzdelem felvállalása, szolgáltatások megtagadása olyan személyeknek, akik gazdasági vagy kereskedelmi szankciók alá esnek;
  • a vonatkozó alapba lévő holdingjaik, vagy bármely kapcsolódó számla kezelése állandó megbízással (beleértve ebbe a tranzakciók végzésére adott megbízásokat is), és a befektetési tanácsadóik, kereskedőik és transzferügynökségünk alkalmazottainak meghatalmazása arra, hogy számlakezelési szolgáltatásokat nyújtsanak (beleértve ebbe azt is, hogy a befektető számlájába betekintsenek);
  • belső elemzés és kutatás, hogy hogyan javítsuk a számlatulajdonosoknak és befektetőknek nyújtott számlavezetési és egyéb szolgáltatásainkat;
  • rendszereink kivételes alapú, élő tesztelése, hogy a házon belül felmerülő problémákat minél gyorsabban megoldhassuk, és így magas szintű szolgáltatást nyújthassunk;
  • számlatulajdonosaink és befektetőink holdingjainak és adatainak védelme; és
  • a számlatulajdonosoknak és a befektetőknek több választási lehetőség, illetve információ biztosítása olyan termékekről és szolgáltatásokról, melyek érdekelhetik őket, a számlatulajdonos vagy a befektetők beleegyezésével (lásd a fenti „Marketingkommunikáció”-t).

   

  A számlatulajdonosok és befektetők személyes adatainak feldolgozását a következő jogalappal végezzük:

  • ránk háruló jogi kötelezettségeink teljesítése, melybe beletartozhatnak bizonyos általunk telefonon nyújtott jogi vagy szabályozói nyilatkozatok vagy felvételek;
  • a számlatulajdonosokkal és befektetőkkel kötött szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítése;
  • közérdekű feladat ellátása, pl. amikor a csalás, pénzmosás, terroristaszervezetek finanszírozása, megvesztegetés, vagy korrupció miatt bizonyítási eljárásokat folytatunk, illetve azt akarjuk megakadályozni, hogy olyan személyek jussanak pénzügyi vagy egyéb szolgáltatásainkhoz, akik gazdasági vagy kereskedelmi szankció hatálya alá esnek;
  • saját, illetve harmadik fél legitim érdekeinek követése. A legitim érdek csak ott érvényes, ahol véleményünk szerint egy számlatulajdonos vagy befektető érdekei vagy jogai, melyek személyes adatok védelmét igénylik, ezt nem írják felül.

   

  Döntésünk szerint a legitim érdekekbe a következők tartoznak:

  • Számlavezetési és befektetői szolgáltatásaink fejlesztése és kezelése;
  • Annak biztosítása, hogy megfelelünk a szabályozói előírásoknak, és fejlesztjük Alapjaink általános teljesítményét;
  • Belső audit végzése üzleti tevékenységünk jogos céljai érdekében;
  • A fentiekben leírt esetek alapján élő tesztelés, ahol élő adatokra van szükség annak legitim céljából, hogy biztosítsuk rendszereink rugalmasságát és továbbra is kiváló szolgáltatást nyújtsunk;
  • A személyre szóló célzott marketing és küldemények hatékonyságának vizsgálata azzal a legitim céllal, hogy tevékenységünket és márkaneveinket promotáljuk;
  • A folyamatban lévő peres eljárásokban szakmai (beleértve ebbe a jogi) tanács beszerzése, valamint folyamatkövetés és jelentés. Ebbe bevonjuk számlatulajdonosainkat és befektetőinket is tevékenységünk és márkaneveink védelme érdekében.

   

  Ha egy számlatulajdonos, vagy befektető további információkat szeretne arról, hogy milyen legitim érdekünk fűződik személyes adataikhoz, keresse fel az adatvédelmi megbízottat.

  Személyes adatokat akkor is feldolgozunk, ha egy számlatulajdonos vagy befektető ebbe beleegyezését adta, mint pl. bizonyos marketingkommunikációk esetében, valamint amikor az információt arra használjuk, hogy egy magánszemély „Politikailag Aktív Személy” státuszát akarjuk kideríteni az „Ismerd meg Ügyfeled” céljából. Amennyiben egy számlatulajdonos vagy befektető vissza akarja vonni beleegyezését, adatvédelmi megbízottunkat kell megkeresnie.

  Bizonyos körülmények esetén, ha a számlatulajdonos vagy befektető nem adja meg a szükséges személyes információkat (pl. emiatt nem tudunk egy pénzmosással kapcsolatos ellenőrzést elvégezni), akkor a velük kötött szerződés alapján esedékes termékeinkkel vagyis szolgáltatásainkkal nem nem tudjuk kiszolgálni, vagy esetleg nem tudjuk jogi kötelezettségeinket teljesíteni. Tudatni fogjuk az érintettekkel, ha és amikor ilyen helyzet áll elő, és hogy a számlatulajdonosoknak vagy befektetőknek milyen következményekkel kell számolniuk, ha nem adnak meg bizonyos információkat.

  A számlatulajdonos és befektetésijegy-tulajdonos személyes adatait ki kapja meg?

  A számlatulajdonos és befektetésijegy-tulajdonos személyes adatait a következőknek adjuk ki:

  • társult Franklin Templeton cégeink, egységeink, ahogyan az az 1. függelékben szerepel, annak érdekében, hogy a fent említett célokból az adatokat feldolgozzák;
  • olyan harmadik felek, amelyek számlatulajdonosokkal és befektetőkkel ismertetnek össze bennünket, mint pl. pénzügyi szolgáltatók, akik banki, bizalmi és értékmegőrzési termékeket és szolgáltatásokat kínálnak azért, hogy a fent említett célokból adatokat dolgozhassanak fel, beleértve ebbe a portálunkon keresztüli hozzáférést is;

   

  Külső igazgató információ

  Külső igazgatóinktól a következő információkat gyűjtjük (beleértve ebbe az engedélyezett aláírókat és az Alapok egyéb tisztségviselőit):

  • Személyazonosító adatok, mint pl. név, cím, telefonszám, e-mail cím;
  • Adóazonosító, pl. TAJ-szám;
  • Útlevélinformáció;
  • Pénzügyi részletek, pl. kifizetett díjak, és bankszámlaadatok;
  • Kommunikáció, beleértve ebbe az e-maileket, telefonhívásokat és leveleket.

   

  Hogyan használjuk fel a külső igazgatóinkról gyűjtött információkat?

  A külső igazgatóinkról gyűjtött információt a következő célokra használjuk:

  • A külső igazgatókkal kötött szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítése;
  • Bármely szerződési, jogi vagy szabályozási kötelezettséggel (beleértve ebbe az on-boarding folyamatainkat is) való megfelelőségre;
  • Tevékenységünk és egyéb legitim üzleti célok megvalósítása, ezen kívül pedig külső igazgatónk feladatai teljesítésének lehetővé tétele.

   

  A külső igazgatók személyes adatainak feldolgozását a következő jogalappal végezzük:

  • kötelezettségeink teljesítése, vagy a külső igazgatókkal szerződés kötése;
  • ránk háruló jogi kötelezettségeink teljesítése, melybe beletartozhatnak bizonyos jogi vagy szabályozói nyilatkozatok;
  • közérdekű feladat ellátása, pl. amikor a csalás, pénzmosás, terroristaszervezetek finanszírozása, megvesztegetés, vagy korrupció miatt bizonyítási eljárásokat folytatunk, illetve azt akarjuk megakadályozni, hogy olyan személyek jussanak pénzügyi vagy egyéb szolgáltatásainkhoz, akik gazdasági vagy kereskedelmi szankció hatálya alá esnek;
  • saját, illetve harmadik fél legitim érdekeinek követése. A legitim érdek csak ott érvényes, ahol véleményünk szerint egy külső igazgató érdekei vagy jogai, melyek személyes adatok védelmét igénylik, ezt nem írják felül.

   

  Döntésünk szerint a legitim érdekekbe a következők tartoznak:

   • Szolgáltatásaink fejlesztése és kezelése;
   • Annak biztosítása, hogy megfelelünk a szabályozói előírásoknak;
   • Alapjaink általános teljesítményének fejlesztése;

   

  Ha egy külső igazgató további információkat szeretne arról, hogy milyen legitim érdekünk fűződik személyes adataihoz, keresse fel az adatvédelmi megbízottat.

  Bizonyos körülmények esetén, ha a külső igazgató nem adja meg a szükséges személyes információkat (pl. emiatt nem tudunk egy pénzmosással kapcsolatos ellenőrzést elvégezni), akkor a vele kötött szerződés alapján esedékes kötelezettségeinket nem tudjuk elvégezni, vagy esetleg nem tudjuk jogi kötelezettségeinket teljesíteni. Tudatni fogjuk az érintettekkel, ha és amikor ilyen helyzet áll elő, és hogy külső igazgatóknak milyen következményekkel kell számolniuk, ha nem adnak meg bizonyos információkat.

  A külső igazgatókról szóló személyes információkat kik kapják meg?

  A külső igazgatókról szóló információkat a következőkkel osztjuk meg:

  • társult Franklin Templeton cégeink, egységeink, ahogyan az az 1. függelékben szerepel, annak érdekében, hogy a fent említett célokból az adatokat feldolgozzák;
  • harmadik felek releváns kategóriái, ahogyan az a 2. függelékben szerepel.

   

  Üzleti kapcsolati információ

  Személyes adatokat üzleti feleinktől és potenciális ügyfeleinktől gyűjtünk, mint pl. bankok vagy pénzügyi cégek képviselői, szakmai tanácsadók és beszállítók, beleértve az adatokba a következőket:

  • név, munkakör/beosztás, foglalkozás és elérhetőségi részletek beleértve ebbe az e-mailt is;
  • ahol online hozzáférést, log-int és hasonló bejelentkezési adatokat biztosítunk a számlákhoz, és információt arról, hogy üzletfeleink és potenciális ügyfeleink mennyire használják ezeket a szolgáltatásokat;
  • kommunikáció üzletfeleinkkel és potenciális ügyfeleinkkel;
  • pénzügyi engedély, kereskedelmi szám és kereskedő neve.

   

  Hogyan használjuk fel ezeket az üzleti kapcsolati információkat?

  Az üzletfeleinktől szerzett személyes információkat a következő célokra használjuk:

  • kommunikálunk azokról a szolgáltatásokról, melyeket kínálunk és biztosítunk kölcsönös ügyfeleinknek, vagy a befektetőknek, akiket üzletfeleink hozzánk irányítanak;
  • üzletfeleinknek lehetővé tesszük, hogy online szolgáltatásainkat használják;
  • marketing kommunikációs anyagokat küldünk szolgáltatásainkról és termékeinkről azoknak az üzletfeleknek, kölcsönös ügyfeleinknek, vagy befektetőknek, akiket üzletfeleink hozzánk irányítanak, és akik számára ez érdekes lehet;
  • üzletfeleinket meghívjuk eseményekre;
  • belső elemzés és kutatás, hogy fejleszthessük szolgáltatásainkat;
  • kommunikáció arról, hogy milyen árukat és szolgáltatásokat szerzünk be beszállítóinktól.

   

  Az adatfeldolgozást a következő jogalappal végezzük:

  • a más cégekkel kötött szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítése;
  • saját, illetve harmadik fél legitim érdekeinek követése. A legitim érdek csak ott érvényes, ahol véleményünk szerint egy üzletfél érdekei vagy jogai, melyek személyes adatok védelmét igénylik, ezt nem írják felül.

   

  Döntésünk szerint a legitim érdekekbe a következők tartoznak:

   • Szolgáltatásaink fejlesztése és kezelése;
   • Tevékenységünk és márkanevünk promóciója;
   • Alapjaink általános teljesítményének fejlesztése;
   • Belső audit végzése üzleti tevékenységünk jogos céljai érdekében;
   • Az üzleti kapcsolatok személyre szóló célzott marketingjének és a küldemények hatékonyságának vizsgálata azzal a legitim céllal, hogy tevékenységünket és márkaneveinket promotáljuk;
   • Az ügyfélkapcsolat-kezelési rendszer népszerűsítése, hogy a már meglévő kapcsolatokat ápolhassuk, és új üzleti lehetőségeket teremtsünk.

   

  Ha egy üzleti kapcsolat vagy potenciális ügyfél további információkat szeretne arról, hogy milyen legitim érdekünk fűződik személyes adataihoz, keresse fel az adatvédelmi megbízottat.

  Bizonyos körülmények esetén, ha az üzleti kapcsolat nem adja meg a szükséges személyes információkat (pl. online szolgáltatásainkkal kapcsolatban), akkor a velük kötött szerződés alapján esedékes kötelezettségeinket esetenként nem tudjuk teljesíteni, vagy esetleg nem tudjuk őket termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kiszolgálni. Tudatni fogjuk az érintettekkel, ha és amikor ilyen helyzet áll elő, és hogy az üzleti kapcsolatoknak milyen következményekkel kell számolniuk, ha nem adnak meg bizonyos információkat.

  Ki kapja meg az üzleti kapcsolati adatokat?

  Az üzletfelek vagy potenciális ügyfelek személyes adatait a következőkkel oszthatjuk meg:

  • társult Franklin Templeton cégeink, egységeink, ahogyan az az 1. függelékben szerepel, annak érdekében, hogy a fent említett célokból az adatokat feldolgozzák;
  • harmadik felek releváns kategóriái, ahogyan az a 2. függelékben szerepel.
 • Milyen információkat gyűjtünk honlapunk és közösségi médiaoldalaink felhasználóiról

  A használókról személyes információkat gyűjtünk honlapunkon keresztül, illetve a Franklin Templeton honlapjain és szociális média oldalain, pl. a Twitteren és a LinkedIn-en keresztül, beleértve a következőket:

  • Az információhasználók adatokhoz juttatnak bennünket, amikor információkat adnak meg honlapunkon, mint pl. amikor a „Kapcsolat” fülnél üzenetet küldenek nekünk (pl. név, e-mail cím, megszólítás);
  • Az információhasználók adatokhoz juttatnak bennünket, amikor e-mail hírlevelekre, sajtóközleményekre, vagy egyéb honlapunkon elérhető hírlapokra jelentkeznek (pl. név, e-mail cím, megszólítás, befektetői típus és lakóhely szerinti ország);
  • Az információhasználók adatokhoz juttatnak bennünket, amikor tartalmat töltenek fel társadalmi média oldalainkra;
  • Az információhasználók adatokhoz juttatnak bennünket, amikor a társadalmi médiában életrajzot töltenek fel;
  • Az információhasználók adatokhoz juttatnak bennünket, amikor kérdőívre, vagy marketingkommunikációra válaszolnak, pl. véleményüket elmondják szolgáltatásainkról, és további információkat adnak meg magukról (pl. életkor, igénybe vett szolgáltatások, honnan ismernek bennünket, szolgáltatásainkról való véleményük);
  • Az információhasználók adatokhoz juttatnak bennünket, amikor honlapunkon keresztül egy online számlára jelentkeznek (pl. név, e-mail cím, lakcím, születési idő, egyedi azonosító számok (pl. ügyfél-referenciaszám, TAJ-szám). Ön dönthet arról, hogy megadja-e ezeket az adatokat. Ha azonban a felhasználó úgy dönt, hogy ilyen információt nem ad meg számunkra, a honlapon, vagy azon keresztül elérhető bizonyos tartalmakhoz vagy lehetőségekhez esetleg nem tud hozzáférni;
  • A webes bejelentkezésekkel megszerzett információ, mint pl. eszközinformáció (pl. eszköztípus és modell, képernyőméret), egyedi azonosítószámok (pl. IP cím és eszköz ID), és Böngészőadatok (pl. URL, böngészőtípus, felkeresett oldalak, hozzáférés dátuma/ideje);
  • A cookie-jainkkal megszerzett információ (lásd a Sütik, címkék és hasonló technológiák’ részt alul);
  • Hirdetési információ (pl. hirdetés mérete/típusa, hirdetési benyomások, hirdetés helye és formátuma, a hirdetéssel kapcsolatos interakciók adatai);
  • Viselkedési információk (pl. egyének viselkedésével, vagy feltételezett érdeklődésével kapcsolatos adatok, melyek az felhasználói profil elkészítésére alkalmasak); és
  • Olyan információk, melyeket a felhasználók adnak nekünk, amikor vásárolnak webáruházunkból (pl. név, bankkártya-adatok, számlázási és házhozszállítási cím, vásárlás egyéb részletei).

   

  Honlapjaink és online szolgáltatásaink olyan magánszemélyeknek készültek, akik elmúltak már 18 évesek. Online szolgáltatásaink nem alkalmasak 18 év alatti kiskorúaknak.

  Bizonyos körülmények esetén, ha a honlap használója nem adja meg a szükséges személyes információkat (pl. online szolgáltatásainkkal kapcsolatban), akkor a velük kötött szerződés alapján esedékes kötelezettségeinket esetenként nem tudjuk teljesíteni, vagy esetleg nem tudjuk őket termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kiszolgálni. Tudatni fogjuk az érintettekkel, ha és amikor ilyen helyzet áll elő, és hogy a honlap használóinak milyen következményekkel kell számolniuk, ha nem adnak meg bizonyos információkat.

  Hogyan használjuk a honlapok és közösségi médiaoldalak látogatói adatait?

  A honlapunk használóitól és a Franklin Templeton honlapok és társadalmi médiaoldalak felkeresőitől gyűjtött információt a következő célokra használjuk:

  • a honlapunkon szerzett tapasztalatait személyhez kössük;
  • a társadalmimédia-tartalmak figyelése ügyfeleinkkel való kapcsolattartás és tevékenységünk és márkaneveink promotálása érdekében;
  • ha egy társadalmi média honlapon olyan interakciót látunk egy kívülálló társadalmi média felhasználóval, ami reakciót igényel részünkről, akkor az illetékes részlegünknek egy linket és a kívülálló fél profilját elküldjük;
  • olyan termékeket és szolgáltatásokat kínáljunk, melyekre a honlapok használóinak szüksége van;
  • a honlapot kezeljük, a panaszokat kivizsgáljuk, és ügyfeleinket kiszolgáljuk;
  • olyan termék- vagy szolgáltatásinformációt küldjünk honlapunk használóinak, és azoknak a magánszemélyeknek, akik társadalmi médiákon lévő honlapjainkat felkeresik, melyek érdekelhetik őket (lásd fent „Marketingkommunikáció”); és
  • statisztikai és trendelemzés készítése, hogy növelhessük a felhasználók honlapélményét és teljesítményét.

   

  Kérjük tekintse meg alább, hogy milyen információkat gyűjtünk cookie-kkal és egyéb nyomkövető technológiákkal.

  Az adatfeldolgozást a következő jogalappal végezzük:

  • marketingkommunikációnk elküldésébe való beleegyezés (lásd a „Marketingkommunikáció”-ról szóló részt), ahol alkalmazható. Amennyiben egy magánszemély vissza akarja vonni beleegyezését, a „Leiratkozás” opciót kell választania, vagy adatvédelmi megbízottunkat kell megkeresnie.
  • szerződésből eredő kötelezettségteljesítés azokkal a felhasználókkal, akik termékeket vagy szolgáltatásokat vesznek webshopunkból, vagy online regisztrálnak szolgáltatásainkért, vagy online szolgáltatásainkat használják (erre a külön elérhető ellátási feltételek vonatkoznak);
  • a törvénnyel vagy szabályozói követelményekkel való összhang; és
  • legitim érdekek követése. A legitim érdek csak ott érvényes, ahol véleményünk szerint egy honlap vagy társadalmi média felhasználójának érdekei vagy jogai, melyek személyes adatok védelmét igénylik, ezt nem írják felül.

   

  Döntésünk szerint a legitim érdekekbe a következők tartoznak:

   • Termékeink, szolgáltatásaink és alapjaink honlapunkon és egyéb kommunikációs csatornákon történő promotálása;
   • Honlapjaink biztonságának és a feltörési kísérleteknek figyelemmel kísérése, kivizsgálása és bejelentése;
   • Honlapunk teljesítményi és felhasználói élményének fejlesztése;
   • A felhasználóinkkal kötött szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítése;
   • Tevékenységünk és márkaneveink kezelése társadalmi profilunk figyelésével, és megfelelő panaszkezelés;
   • Honlapunk biztonságának, teljesítményi és felhasználói élményének fejlesztése;
   • Célzott, személyre szabott marketing a honlap és a társadalmi média felhasználóinak azzal a legitim céllal, hogy tevékenységünket és márkaneveinket promotáljuk.

   

  Ha honlaphasználóinknak, vagy a társadalmi médián lévő honlapjainkat meglátogató magánszemélyeknek további információkra van szüksége arról, hogy milyen legitim érdekünk fűződik személyes adataikhoz, keressék fel az adatvédelmi megbízottat.

  A Kérdőívek Információi: Alkalmanként megkérhetjük Önt, hogy csatlakozzon rövid közvéleménykutatásunkhoz, és segítsen jó döntéseket hozni honlapunk fejlesztésében. Az információhasználók a kérdőívekre adott válaszokkal is adatokat osztanak meg velünk, de ezeket beleegyezésük nélkül nem azonosítjuk velük.

  Honlapok és társadalmi médiaoldalak használati adatainak felhasználói

  Honlapok és társadalmi médiaoldalak használati adatainak személyes információit megoszthatjuk a következőkkel:

  • társult Franklin Templeton cégeink, egységeink, ahogyan az az 1. függelékben szerepel, annak érdekében, hogy a fent említett célokból az adatokat feldolgozzák;
  • harmadik felek releváns kategóriái, ahogyan az a 2. függelékben szerepel.

   

  Külső kapcsolatok

  Honlapunkon vannak olyan linkek, melyek harmadik fél által működtetett és fenntartott honlapokra vagy tartalmakra mutatnak, ezek felett nincs ellenőrzési jogkörünk. Kérjük, olvassa el e harmadik felek által üzemeltetett honlapok magánszférával kapcsolatos tájékoztatóit, ismerkedjen meg azokkal, és szerezzen tudomást arról, hogy ezek a cégek az Ön személyes információival kapcsolatban milyen választási lehetőségeket kínálnak.

 • A süti egy kis szövegfájl, mely egyedi azonosítót tartalmaz. Ha egy honlapot felkeres az interneten, a webszerver ezt elküldi az Ön számítógépének, mobiltelefonjának, vagy bármely más internetes eszközének keresőjére. A sütiket és a hasonló technológiákat gyakran használják arra, hogy a honlapok hatékony működését biztosítsák, és hogy információt gyűjtsenek arról, hogy Ön mit kedvel. Az egyszerűség kedvéért az összes ilyen technológiát sütinek nevezzük.

  Egyes honlapjainkon elektronikus képek, azaz webjelzők (clear gif, tag, vagy pixels néven is ismert) is megjelenhetnek, melyek segítségével számolhatjuk a honlapunkat felkereső látogatókat. A webjelzők csak korlátozott mértékű információt gyűjtenek, pl. cookie-k száma, látogatás ideje és dátuma, és a webjelzőt tartalmazó honlap leírása. Honlapjainkon harmadik fél (hirdető) által elhelyezett webjelzők is megjelenhetnek. Ezek a webjelzők nem hordoznak olyan információt, melyből Ön személy szerint azonosítható volna.

  Hogyan használjuk a sütiket?

  Azért használunk mi is sütiket és egyéb követő technológiákat, hogy a tartalmat és hirdetéseket az ügyfelekhez igazítsuk, társadalmi médiafelületet biztosítsunk, és láthassuk, ügyfeleink hogyan szörfölnek, amikor honlapunkat felkeresik. Arra használjuk az így szerzett információt, hogy az Önnek nyújtott Szolgáltatások fejlesztéséről megfelelő döntéseket hozzunk.

  Szerződhetünk harmadik féllel követésre és reklámozásra, mint pl. az alább felsoroltakkal is, hogy nevünkben cookie-k segítségével kövessék és elemezzék, hogy Ön hogyan használja honlapunkat. Ezek a harmadik cégek összegyűjtik és megosztják velünk a honlapunk látogatóinak használati adatait, és néha ezeket összefüggésbe hozzák más információkkal is (pl. az Ön IP címe). Megmérik és kutatják hirdetéseink hatékonyságát, követik az oldalhasználatot, segítenek ajánlásaink és hirdetéseink célzott eljuttatásában, és követtik azok megtekintését.

  Az általunk használt sütik és süti fajták

  Ha további információkat szeretne sütijeinkről és arról, hogy milyen fajta sütiket használunk honlapunkon, kérjük keresse fel süti-jegyzékünket, mely a következő honlapon érhető el: franklintempletonglobal.com/privacy/cookie-register.

  Amennyiben e jegyzéket papíron is meg szeretné kapni, vagy különleges kérése van a honlapunkon használt sütikkel kapcsolatban, kérjük keresse fel adatvédelmi biztosunkat az 1. függelékben megtalálható címen.

  A sütikről, viselkedési hirdetésekről és az online magánszféráról többet tudhat meg www.allaboutcookies.org/ és a www.youronlinechoices.com/honlapokon.

  Cookie-k engedélyezése és letiltása

  Választhat, hogy be-, vagy ki akarja-e kapcsolni a cookie-kat, ha felkeresi cookie preferenciaközpontunkat. Kiválaszthatja, mely cookie kategóriákat kívánja megengedni.

1. FÜGGELÉK FRANKLIN TEMPLETON CSOPORTCÉGEK & ALAPOK

A Franklin Templeton és csoportcégei hozzájutnak az e Közlemény által érintett magánszemélyek információihoz. Azonban csak a megfelelő adatellenőröknek van a releváns befektetői adatokhoz hozzáférése. A Franklin Templeton Funds és menedzsment cégeik közös ellenőrzést végeznek.

Alább találja a leginkább érintett alapok csoportcégei és az alapok listáját. Ha a teljes lista érdkekli, kérjük keresse fel a következő honlapot: franklintempletonglobal.com/privacy/fund-entities

Hogyan keressen fel bennünket?

Ha egy magánszemély egyéni jogaival élni kíván, vagy kérdése, gondja, vagy panasza van e Közleménnyel, vagy adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatban, megkereshet bennünket az alábbi országokban a megfelelő címen. A magánszemély a következőképpen címezze meg a borítékot: “Adatvédelmi megbízott figyelmébe”.

Ezzel egyenrangúlag adatvédelmi megbízottunk közvetlenül is megkereshető az alábbiakban: Franklin Templeton International Services S.A. 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg, Luxemburgi Nagyhercegség, E-mail cím: DataProtectionOfficer@franklintempleton.com

Franklin Templeton Group Companies

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK:
Templeton Growth Fund (TGF) Inc - Fund
P.O. Box 33030
St. Petersburg, Florida 33733-8030
Amerikai Egyesült Államok

Franklin Templeton Private Real Estate Fund, L.P (Series B/C)
Franklin Templeton Private Real Estate Fund IIB, L.P.
Corporation Trust Center, 1
209 Orange Street, County of New Castle
Wilmington, Delaware 19801
Amerikai Egyesült Államok

AUSZTRIA:
Franklin Templeton Austria GmbH
Universitätsring 10, 4th Floor
1010 Wien, Ausztria

BELGIUM:
Franklin Templeton International Services S.à r.l., Belgian Branch
28 avenue Marnix
1000 Brussel, Belgium

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG:
Franklin Templeton Investment Management Limited
Franklin Templeton Global Investors Limited
Franklin Templeton Fund Management Limited
Franklin Templeton Funds (OEIC)
Franklin Templeton Targeted Strategies Fund ICVC
Templeton Emerging Markets Investment Trust (TEMIT)

Cannon Place, 78 Cannon Street
London EC4N 6HL
Egyesült Királyság

FRANCIAORSZÁG:
Franklin Templeton France SA
20, rue de la Paix
75002 Paris, Franciaország

HOLLANDIA:
Franklin Templeton International Services S.à r.l., Netherlands Branch
World Trade Center Amsterdam
H-toren, 5e verdieping Zuidplein 36
1077 XV Amsterdam, Hollandi

ÍRORSZÁG:
Franklin Floating Rate Fund Plc (FFRF)
Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund (FTEMDOF)

JPMorgan House
International Financial Services Centre
Dublin 1, Írország

Franklin Liberty Shares ICAV (Irish ETF)
78 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2, Írország

LENGYELORSZÁG:
Templeton Asset Management (Poland)
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o.
Franklin Templeton International Services S.a.r.l. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce
Rondo ONZ 1, 29th Floor
00-124 Warszawa, Lengyelorsz

LUXEMBOURG:
Franklin Templeton Management Luxembourg S.A.
Franklin Templeton International Services S.A.
Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Franklin Templeton Series II Funds (FTSIIF)
Franklin Templeton Sharia Funds (FTSF)
Franklin Templeton Specialized Investment Funds (FTSIF)
Franklin Templeton Opportunities Fund (FTOF)
Franklin Templeton Private Real Estate Fund IIIB SCSP

8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxemburgi Nagyhercegség

MAGYAORSZÁG:
Franklin Templeton Magyarország Kft.
Sas utca 10-12,
1051 Budapest, Magyarország

NÉMETORSZÁG:
Franklin Templeton Investment Services GmbH
Franklin Templeton International Services S.à r.l. Niederlassung Deutschland
Mainzer Landstr. 16
D-60325 Frankfurt am Main. Németország

OLASZORSZÁG:
Franklin Templeton International Services S.à r.l., Italian Branch
C.so Italia, n.1
20122 Milánó, Olaszország

ROMÁNIA:
Franklin Templeton Investment Management Ltd UK
Fondul Proprietatea
Premium Point
78-80 Buzesti, 08th floor,
District 1, Bukarest, Románia

SPANYOLORSZÁG:
Franklin Templeton International Services S.à r.l., Spanish Branch
Calle Jose Ortega y Gasset, 29–5a planta
28006 Madrid, Spanyolország

SVÉDORSZÁG:
Franklin Templeton International Services S.à r.l., Swedish Branch
Blasieholmsgatan 5
SE-111 48 Stockholm, Svédország

SZLOVÁKIA:
Franklin Templeton Slovakia, s.r.o.
Regus Business Centre, Karadzicova 8/A
821 08 Bratislava, Szlovákia

2. FÜGGELÉK HARMADIK FÉL ÉS EGYÉB CÍMZETTI KATEGÓRIÁK

Számlatulajdonosok és befektetőkÜzleti kapcsolatok & potenciális ügyfelekKülső igazgatókHonlapok és társadalmi médiaoldalak felhasználói
 • Adóhatóság
 • Banki applikáció szolgáltatók
 • Befektetési menedzserek
 • Bíróságok
 • Biztonsági és rendőrhatóságok
 • Dokumentumarchiválási, raktározási és megsemmisítési szolgáltatók
 • Felhő-alapú megoldások szolgáltatói
 • Futárok
 • IT rendszer szolgáltatók
 • Kereskedési hírközlési rendszerek szolgáltatói
 • Letétkezelők
 • Nyomdai szolgáltatók
 • Olyan fél, aki egy számlatulajdonost vagy befektetőt képvisel
 • Pénzügyi szolgáltatók
 • Rendezvényszervezők
 • Szabályozók
 • Szakmai tanácsadók, pl. könyvvizsgálók és ügyvédek
 • Transzferügynökségek
 • Ügyintézők
 • Adóhatóság
 • Banki platformok
 • Bíróságok
 • Biztonsági és rendőrhatóságok
 • Brókerek
 • Dokumentumarchiválási, raktározási és megsemmisítési szolgáltatók
 • Felhő-alapú megoldások szolgáltatói
 • Futárok
 • IT rendszer szolgáltatók
 • Kereskedési hírközlési rendszerek szolgáltatói
 • Kereskedési platformok
 • Letétkezelők
 • Nyomdai szolgáltatók
 • Rendezvényszervezők
 • Szabályozók
 • Szakmai tanácsadók, pl. könyvvizsgálók és ügyvédek
 • Transzferügynökségek
 • Ügyintézők
 • Üzleti kapcsolati adatbázisok ügyintézői
 • Adóhatóság
 • Banki platformok
 • Bérszámfejtési szolgáltatók
 • Bíróságok
 • Biztonsági és rendőrhatóságok
 • Brókerek
 • Dokumentumarchiválási, raktározási és megsemmisítési szolgáltatók
 • Felhő-alapú megoldások szolgáltatói
 • Futárok
 • IT rendszer szolgáltatók
 • Kereskedési hírközlési rendszerek szolgáltatói
 • Kereskedési platformok
 • Letétkezelők
 • Nyomdai szolgáltatók
 • Rendezvényszervezők
 • Szabályozók
 • Szakmai tanácsadók, pl. könyvvizsgálók és ügyvédek
 • Transzferügynökségek
 • Ügyintézők
 • Számlavezetési rendszerek szolgáltatói
 • Társadalmi média szolgáltatók
 • Üzleti kapcsolati adatbázisok ügyintézői

Mit tesznek ezek a harmadik felek?

Adóhatóság - Kompetens harmadik hatósági fél, ahol ezt a törvény előírja, vagy ahol ezt szükségesnek tartjuk.

Banki applikáció szolgáltatók - Harmadik felek, akik technikai segítséget nyújtanak a befektetők által kért tranzakciók feldolgozásában, vagy a befektetések adminisztrációjával, és különösen a banki rendszerekkel kapcsolatban dolgoznak nekünk.

Banki platformok - Harmadik felek, akik az FT megbízásából, vagy a számlavezető, befektető, vagy intézményi ügyfél számára ügyvitelt, transzfert, vagy vagyonkezelési szolgáltatást végeznek.

Befektetési menedzserek - Harmadik felek, akik az FT megbízásából, vagy a számlavezető, befektető, vagy intézményi ügyfél érdekében a számlák vezetésén dolgoznak.

Bérszámfejtési szolgáltatók - Harmadik felek, akik az FT megbízásából szolgáltatásokat nyújtanak külső igazgatóknak.

Bíróságok - Kompetens harmadik hatósági fél, ahol ezt a törvény előírja, vagy ahol ezt szükségesnek tartjuk.

Biztonsági és rendőrhatóságok - Kompetens harmadik hatósági fél, ahol ezt a törvény előírja, vagy ahol ezt szükségesnek tartjuk.

Brókerek - Harmadik felek, akik az FT megbízásából, vagy a számlavezető, befektető, vagy intézményi ügyfél érdekében a számlák vezetésén dolgoznak.

Dokumentumarchiválási, raktározási és megsemmisítési szolgáltatók - Harmadik felek, akik az FT megbízásából dokumentumarchiválási vagy raktározási szolgáltatást végeznek.

Felhő-alapú megoldások szolgáltatói - Harmadik felek, akik technikai segítséget nyújtanak a befektetők által kért tranzakciók feldolgozásában, vagy a befektetések adminisztrációjával, különösen az IT rendszerekkel 

Szabályozók - Kompetens harmadik hatósági fél, ahol ezt a törvény előírja, vagy ahol ezt szükségesnek tartjuk.

Szakmai tanácsadók, pl. könyvvizsgálók és ügyvédek - Harmadik felek, akik a Franklin Templeton csoport cégeinek nyújtanak szolgáltatásokat, pl. szakmai tanácsadók (pl. auditorok és ügyvédek);

Számlatulajdonost vagy befektetőt képviselő felek - Harmadik felek, akik egy számlatulajdonost vagy befektetőt képviselnek, pl. egy jogi eljárás esetén.

Számlavezetési rendszerek szolgáltatói - Harmadik felek, akik az FT megbízásából üzleti kapcsolati adatbázisunk és rendszerfejlesztési számlainformációink fenntartásán és kiszolgálásán dolgoznak, mint pl. a honlapunkat támogató beszállítói rendszerek.

kapcsolatban dolgoznak nekünk. Ebbe beleértendők a felhő-alapú megoldások, pl. a fordítási szolgáltatások, vagy a tréningmegoldások is.

Futárok - Harmadik felek, akik az FT megbízásából futárszolgáltatást végeznek.

IT rendszer szolgáltatók - Harmadik felek, akik technikai segítséget nyújtanak a befektetők által kért tranzakciók feldolgozásában, vagy a befektetések adminisztrációjával, és különösen az IT rendszerekkel kapcsolatban dolgoznak nekünk.

Kereskedési hírközlési rendszerek szolgáltatói - Harmadik felek, akik a számlatulajdonosok, befektetők, vagy intézményi ügyfelek tranzakcióinak teljesítéséhez releváns rendszereket működtetnek.

Kereskedési platformok - Harmadik felek, akik az FT megbízásából, vagy a számlavezető, befektető, vagy intézményi ügyfél érdekében a számlák vezetésén dolgoznak.

Letétkezelők - Harmadik felek, akik az FT megbízásából, vagy a számlavezető, befektető, vagy intézményi ügyfél érdekében a számlák vezetésén dolgoznak.

Nyomdai szolgáltatók - Harmadik felek, akik technikai segítséget nyújtanak a befektetők által kért tranzakciók feldolgozásában, vagy a befektetések adminisztrációjával, és különösen a nyomdai szolgáltatásokkal kapcsolatban dolgoznak nekünk.

Pénzügyi szolgáltatók - Harmadik felek, akik számlavezetőket és befektetőket ismertetnek össze az FT-vel. Ezek a szolgáltatók banki, bizalmi és értékmegőrzési termékeket és szolgáltatásokat kínálnak azért, hogy adatokat dolgozhassanak fel, beleértve ebbe a portálunkon keresztüli hozzáférést is.

Rendezvényszervezők - Harmadik felek, akik az FT megbízásából rendezvényeket terveznek, szerveznek, és hoznak létre. Társadalmi média szolgáltatók - Társadalmi média szolgáltatók, melyek a Franklin Templeton honlapjait (pl. Twitter vagy LinkedIn) támogatják.

Transzferügynökségek - Harmadik felek, akik az FT megbízásából, vagy a számlavezető, befektető, vagy intézményi ügyfél érdekében a számlák vezetésén dolgoznak.

Ügyintézők - Harmadik felek, akik az FT megbízásából, vagy a számlavezető, befektető, vagy intézményi ügyfél érdekében a számlák vezetésén dolgoznak.

Üzleti kapcsolati adatbázisok ügyintézői - Harmadik felek, akik az FT megbízásából üzleti kapcsolati adatbázisunk és rendszerfejlesztési számlainformációink fenntartásán és kiszolgálásán dolgoznak, mint pl. az FT honlapját/honlapjait támogató beszállítói rendszerek.

Vagyonkezelési szolgáltatások - Harmadik felek, akik az FT megbízásából, vagy a számlavezető, befektető, vagy intézményi ügyfél számára ügyvitelt, transzfert, vagy vagyonkezelési szolgáltatást végeznek.