A Franklin Resources, Inc. korrupció elleni szabályozásának áttekintése

Célkitűzés

A Franklin Resources, Inc. korrupció elleni szabályozása azokat az alapelveket vázolja fel, melyek alapján az FRI és testvércégei (közös néven “FTI” vagy “mi”) semmilyen megvesztegetést vagy korrupciót nem tűrnek el.
Korrupció elleni szabályozásunk célja annak elérése, hogy megfelelő korrupció- és vesztegetésellenes intézkedések lépjenek életbe az egész világon, és ez által bármely idevágó törvény vagy szabályozás, (ideértve az amerikai “külföldi korrupt tevékenységekről” szóló és a 2010-es brit vesztegetési törvényt) megsértése megakadályozhatóvá váljon.

Hatály

Jelen szabályozás egyformán vonatkozik a világ bármely táján dolgozó összes FTI tisztségviselőre, igazgatóra, részvényesre, alkalmazottra, vagy megbízott harmadik félre (beleértve, de nem csupán az ügynökökre, közvetítőkre, tanácsadókra és bevezetőkre). Jelen szabályozás megsértése súlyos következményekkel jár. Amennyiben alkalmazható, fegyelmi eljárást, vagy akár a munkaviszony megszüntetését, illetve az illetékes bűnügyi vagy szabályozói testületek esetleges értesítését vonhatja maga után. Az FTI-nek szándékában áll felülvizsgálni üzleti tevékenységét mindazokkal, akik nem ugyanezt a szintű „zéró tolerancia” elvet teszik magukévá, beleértve a vegyes vállalati partnereket és a disztribútorokat is.

Szabályozási követelmények
Az FTI saját üzletmenetében a következő alapelveket és ellensúlyokat alkalmazza annak érdekében, hogy a vesztegetést és korrupciót egyáltalán ne tűrje meg: Nem fogadunk el hálapénzt, vagy kenőpénzt. Szigorúan tilos bármilyen kenőpénz, vagy hálapénz adása, vagy elfogadása ( pl. személyes előnyszerzés érdekében), vagy olyan pénzügyi segítség nyújtása vagy elfogadása (függetlenül attól, hogy az egy adott országban mennyire bevetett gyakorlat), mely során bármilyen érték kormánytisztviselőkhöz kerül, azért, hogy szokványos, nem méltányosságon alapuló kormánydöntések megszülessenek, vagy azokat végrehajtsák.
Jótékonysági és politikai adományok Tilos az olyan adományok adása, melyek jogtalan haszonszerzéssel, pl. kenőpénzzel lehetnek összefüggésben.
Ajándékok és szórakozás Tilos az olyan ajándék vagy szórakozási lehetőség ügyfélnek, lehetséges üzletfélnek, kormánytisztviselőnek vagy azok családtagjainak való felajánlása, melynek költsége nem jelenik meg a cég elszámolásában, és amely nem felel meg jelen szabályozásnak és más idevágó szabályozásainknak.
Kifizetés és nyilvántartás Minden idetartozó kiadást megfelelően kell dokumentálni, elfogadtatni és az iratokat legalább hat évig meg kell őrizni.
Kormánytisztviselők Minden kormánytisztviselőkkel kapcsolatos kiadást nyilvántartási követelményeinknek megfelelően kell számon tartani. Egy bizonyos határ fölött előzetes írásbeli engedély szükséges.
Átvilágítás és harmadik fél Harmadik fél alkalmazása, vagy vele való szerződéskötés esetén megfelelő kutatást kell végezni annak hátteréről, hírnevéről és üzleti lehetőségeiről, és bármely ilyen jellegű szerződésnek tartalmaznia kell a korrupció-elleni kitételeket.
Időszakos továbbképzés Az alkalmazottaknak a megfelelő hozzáértés érdekében időszakonként fel kell frissíteniük ismereteiket a korrupció-elleni szabályozásról, és az abban betöltött szerepükről.

Figyelemmel kísérés és jelentéstétel

Korrupció elleni szabályozásunk betartását figyelemmel kísérjük, továbbá minden érintett személy köteles a szabályozás bármely vélt, vagy valós megsértését a nemzetközi főtanácsos helyettesének, a megfelelési igazgatónak, vagy a Compliance and Ethics Whistleblower Hotline-nak azonnal jelezni.